شمار مسمومین قارچ های سمی به 481 نفر رسید

درخواست حذف این مطلب
شمار مسمومان با قارچ سمی در استان های لرستان، کردستان، کرمانشاه، زنجان و آذربایجان غربی در چند هفته اخیر به ۴۸۱ نفر رسید.